این جشنواره با هدف ارتقای تفکر خلاق مخاطبان و در محورهای زیر طراحی شده است:

1) دانش‌آموزان دوره متوسطه

 

 جدول 1. محورهای جشنواره در دسته اول

ردیف

محورهای جشنواره برای دانش‌آموزان دوره متوسطه

قالب اثر

1

کاربرد فناوری هسته‌ای در صنعت

ویدئو کلیپ

2

کاربرد فناوری هسته‌ای در حفظ محیط زیست (آب، خاک و هوا)

3

شتابدهنده‌های ذرات و کاربردهای آنها

4

نیروگاه هسته‌ای: منبع تولید انرژی پاک

5

مزیت رقابتی برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور

 

 2) معلمان دوره متوسطه

 

 جدول 2. محورهای جشنواره در دسته دوم

ردیف

محورهای جشنواره برای معلمان دوره متوسطه

قالب اثر

1

خلاقیت در تدریس مفاهیم هسته‌ای

ویدئو کلیپ / درس‌نامه

2

نحوه عملکرد یک نیروگاه اتمی

3

چرخه سوخت هسته‌ای

 

 

3) دانشجویان زیر 30 سال

 جدول 3. محورهای جشنواره در دسته سوم 

ردیف

محورهای جشنواره برای دانشجویان

قالب اثر

1

کاربردهای غیربرقی نیروگاه اتمی

طرح ‌پیشنهادی

2

روش‌های نوین مدیریت پسماندهای پرتوزا

3

روش‌های نوین پاک‌سازی زمین‌های آلوده به مواد پرتوزا

4

منابع طبیعی پرتوگیری مردم

ویدئو کلیپ

5

گاز رادن و مخاطرات آن

6

نقش فناوری هسته‌ای در کاهش آلودگی پلاستیک در محیط زیست

7

کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار

8

ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای

 

login