کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال در حوزه فناوری هسته‌ای و یا علاقمند به ترویج و توسعه این دانش در کشور می‌توانند حامی این رویداد ملی باشند.

هر موسسه/انجمن/دانشگاه/شرکت متقاضی حمایت از جشنواره لازم است تا ضمن دریافت، تکمیل و ارسال این فرم (فرم حامی) یک نفر را به عنوان رابط و نماینده خود به دبیرخانه جشنواره معرفی نماید.

فرم حامی PDF

فرم حامی Word

 

 

login