تاریخ ارسال آثار به جشنواره تا 20 اردیبهشت ماه تمدید شد.
19 فروردین 1402

با توجه به درخواست مخاطبین محترم، مهلت ارسال آثار تا تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1402 تمدید شد.

login