31 خرداد 1400 کاربرد پرتوها در استریلیزاسیون وسایل پزشکی دکتر رامسینا بت عیشو  اسلاید
1 تیر 1400 فناوری هسته‌ای و تولید غذای سالم  دکتر سمیرا شهبازی اسلاید
2 تیر 1400 رادیوداروها در زندگی انسان  دکتر محمد قنادی مراغه اسلاید
5 تیر 1400 استفاده از فناوری هسته‌ای در مطالعات خاک، آب و تغذیه گیاه  دکتر سعد اله تیموری اسلاید
7 تیر 1400 سیستم‌های تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی دکتر حجت اله ماهانی اسلاید
9 تیر 1400 کاربرد فناوری هسته‌ای در علوم دامی و دامپزشکی دکتر پروین شورنگ اسلاید
14 تیر 1400 کاربرد فناوری هسته‌ای در اصلاح نباتات دکتر لیلا باقری اسلاید
16 تیر 1400 رادیوداروهای درمانی و تشخیصی دکتر سارا وثوقی اسلاید

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
login