«طراحی و ساخت اولین سامانه پرتودهی پرتابل گامای کشور»

 

«سامانه پرتابل آذرشهر» 

«نگاهی به آن سوی دانش و فناوری هسته‌ای»

«موشن گرافی فناوری هسته‌ای»

«تیزر پرتودهی» 

«کلاکت»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی پرتوها

نشانگرهای لیزری

لیزرهای زیبایی

کنترل بار در فرودگاه

فرهای ماکروویو

زندگی در مجاورت تاسیسات هسته‌ای

خطرات برنزه کردن پوست

حمل و نقل مواد پرتوزا

پزشکی هسته‌ای

آنتن‌های BTS

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

login