بخش اول: رقابت دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

1. دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه باید طی یک ارائه ویدئویی توصیف خود را از نقش علوم و فناوری هسته‌ای در حل مسئله جهانی آلودگی پلاستیک (در راستای NUTEC Plastics آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) بیان کنند.

2. دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه می‌توانند آثار خود را به تنهایی و یا در گروه حداکثر دو نفره که هر دو بین 17 تا 19 سال سن داشته و از منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد، تهیه و ارسال نمایند. شرکت کنندگان باید از تاریخ 1 آوریل 2022، هفده ساله شده باشند.

3. ویدئوی ارسالی نباید بیشتر از 3 دقیقه باشد. این ویدئو می‌تواند به شکل مستند، داستان کوتاه، انیمیشن و مانند آن تهیه شده باشد.

4. آثار می‌توانند به زبان محلی مخاطب به همراه زیرنویس انگلیسی باشند. هرچند در روز اختتامیه، جلسه پرسش و پاسخ زنده به زبان انگلیسی خواهد بود.

5. آثار ارسالی مبتنی بر موارد زیر ارزیابی خواهند شد:

 • محتوا (20%) – جامع باشد، به لحاظ فنی صحیح باشد، و فهم آن آسان باشد.
 • اثرگذاری (20%) – ویدئو باید اثرگذاری قوی بر مخاطب داشته باشد.
 • ارتباط (30%) – ویدئو باید مربوط به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در ارتباط با آلودگی پلاستیک در محیط باشد.
 • خلاقیت و اصالت (30%) – ویدئو باید اصالت داشته باشد و از نظر بصری خلاق و اثرگذار باشد.

 

بخش دوم: رقابت دانشجویان

1. دانشجویان می‌توانند طرح پیشنهادی 5 صفحه‌ای را برای یک شریک  و/یا خیّر  بالقوه ارسال نمایند به طوری که آنها را ترغیب کنند تا بر یکی از اهداف استراتژیک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشارکت کنند:

 • اقدام یکپارچه در مقابل بیماری Zoonotic (ZODIAC)
 • پرتوهای امیدبخش: مراقبت‌های سرطان برای همه
 • فناوری هسته‌ای برای کنترل آلودگی پلاستیک (NUTEC Plastics)

2. طرح پیشنهادی می‌تواند موارد زیر را پوشش دهد:

 • مشارکت اقتصادی
 • ترویج
 • تلاش در جهت هم‌افزایی
 • سایر موارد

3. دانشجویان از منطقه آسیا و اقیانوسیه که در حال تحصیل می‌باشند، می‌توانند به صورت انفرادی و یا در گروه‌های حداکثر دو نفره در این رقابت شرکت کنند. لازم است اعضای گروه در حال تحصیل در زمینه‌های متفاوتی باشند (بطور مثال یک دانشجوی علوم و یک دانشجوی غیر علوم نظیر اقتصاد). شرکت کنندگان باید تا 1 آوریل 2023 کمتر از 30 سال سن داشته باشند. طرح‌های ارسالی باید به زبان انگلیسی باشند.

4. آثار ارسالی با توجه به موارد زیر ارزیابی خواهند شد:

 • محتوا (20%) – جامع باشد، به لحاظ فنی صحیح باشد، و فهم آن آسان باشد.
 • اصالت (20%) – طرح باید اصیل باشد، خلاقانه باشد و به خوبی در مورد آن فکر شده باشد.
 • انسجام و توجیه (30%) – طرح باید به خوبی تعریف شده باشد و مسئله و راه‌حل به‌صورت واضح بیان شده باشد.
 • شفافیت/جامعیت (30%) – طرح باید به صورت واضح ساختاربندی شده باشد، و نحوه پاسخگویی علوم و فناوری هسته‌ای به مسئله‌های بیان شده در یکی از حوزه‌های اقتصادی، ترویجی، و هم‌افزایی به روشنی بیان شده باشد.

 

بخش سوم: رقابت معلمان دوره دوم متوسطه

1. معلمان دوره دوم متوسطه در منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌توانند به صورت انفرادی و یا در گروه‌های حداکثر دو نفره یک طرح مکتوب (به صورت درس‌نامه و یا متن ترویجی) ارائه دهند و به صورت خلاقانه علوم و فناوری هسته‌ای را به دانش‌آموزان غیر-علوم معرفی نموده و نظر آنها را به این رشته جذب کنند.

2. آثار ارسالی با توجه به موارد زیر ارزیابی خواهند شد:

 • محتوا (20%) – جامع باشد، به لحاظ فنی صحیح باشد، و فهم آن آسان باشد.
 • اثرگذاری (20%) – طرح باید پیامی قوی برای دانش‌آموزان داشته باشد.
 • ارتباط (30%) – طرح باید مربوط به اهداف رقابت باشد و دانش‌آموزان را در موضوعات علوم و فناوری هسته‌ای مشارکت دهد. 
 • خلاقیت و اصالت (30%) – طرح باید خلاقیت چشمگیری در موضوع مطروحه نشان دهد.

 

 

login