رتبه اول: خانم طهورا برزن - دبستان تربیت کرج - پایه سوم

**********

 

رتبه دوم: خانم‌ها کوثر صادقی - دبستان حاج محمد داربر جهرم - پایه پنجم

و اسرا صادقی - دبستان حاج محمد داربر جهرم - پایه دوم

**********

 

رتبه سوم: خانم‌ها حنانه آقائی - مدرسه فاطمیون تهران - پایه هفتم

و هانیه آقائی - دبیرستان حضرت فاطمه تهران - پایه دوازدهم

و ریحانه آقائی

 **********

 

رتبه شایسته تقدیر: خانم نرگس راستگو دستجردی - مدرسه هیات امنایی حضرت زهرا اصفهان - پایه دهم

**********

 

رتبه شایسته تقدیر: آقایان امیرمحمد فرجی - مدرسه انرژی مثبت تهران - پایه هفتم

و هیراد شیخی اثنی عشری - دبستان اندیشه 2 تهران - پایه پنجم

login