رتبه اول: خانم کیاناز نادعلی - آموزشگاه شاهد شهید همت شاهرود - پایه پنجم

**********

 

رتبه دوم: خانم مائده ایزدی - هنرستان پژوهش شیراز - پایه یازدهم

 
**********
 
 
رتبه سوم: خانم‌ها سیده فاطمه عسگری و پرنیا خلقی - دبیرستان فرزانگان بجنورد - پایه هفتم
 
 
**********
 
رتبه شایسته تقدیر: ریحانه نکوئی شهرکی - مدرسه امام محمد باقر اصفهان - پایه نهم
 
**********
 
رتبه شایسته تقدیر: خانم نازنین شکوهی راد - پایه هشتم
login