رتبه اول: خانم مریم تجدد - دبیرستان دوره اول سما بندر انزلی

 

**********

رتبه دوم: خانم فاطمه سلیمانی - متوسطه اول شبانه روزی الهام ساوه

**********

رتبه سوم: خانم زینب کوچک مشک‌دوز - دبیرستان حکیم فردوسی دزفول

**********

رتبه شایسته تقدیر: خانم سمیه فرهنگ بافتانی - مدرسه‌ی راهیان کوثر تهران

login