دانش و فناوری هسته‌ای نقش مهمی در نیل به بسیاری از اهداف توسعه پایدار از جمله حوزه سلامت، امنیت غذایی، انرژی و محیط زیست دارد. از سوی دیگر، آموزش نیز یکی از مولفه‌های اصلی برای توسعه پایدار است. لذا نمی‌توان آموزش کاربردهای علوم و فناوری هسته‌ای را در اقشار مختلف جامعه نادیده گرفت. یکی از گروه‌هایی که جزو اصلی‌ترین مخاطبان این قبیل آموزش‌ها می‌باشند، دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه، معلمان ایشان و نیز دانشجویان هستند. ناگفته نماند که مخاطبان این آموزش‌ها با چالش‌هایی از جمله محدودیت منابع و نیروی آموزش‌دهنده مواجه می‌باشند. به همین علت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آموزش حرفه‌ای علوم و فنون هسته‌ای را در قالب پروژه‌های TC مورد حمایت خود قرار داده است و این موضوع نقطه قوتی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی در وزارت‌‌های آموزش و پرورش و علوم در سطح منطقه شده است

login